Dugnad - Korona modell for Din kommune

Din kommune kan nå laste ned en Korona simuleringsmodell helt kostnadsfritt!


 

Få tilgang til modellen, helt kostnadsfritt!

Illustrasjonen viser et mulig scenario for Din kommune.

  • Legg inn:
    • Befolkningstall for Din kommune dato for det første bekreftet korona-tilfellet 
    • Se effekten av tiltak fra sentrale myndigheter 
  • Legge inn tall på hytterbeboere og andre tilreisende personer for å se hvordan dette påvirker 
  • Modellen beregner et scenario som kan benyttes i kontinuitetsplanlegging 
  • Du kan oppdatere parametre etterhvert som vi lærer mer om denne epidemien
Kontakt oss på mail til oss for å motta lisenser til Powersim Blink - Beredskap - Corona modell.

Se hvilke kommuner som har lastet ned og testet Corona modellen. 

 


Copyright Powersim Software AS © 2020 - webmaster@powersim.no