Blink - Beredskap - Corona

Illustrasjonen viser et mulig scenario for Din kommune

  • Legg inn:
    • Befolkningstall for Din kommune dato for det første bekreftede korona-tilfellet 
    • Se effekten av tiltak fra sentrale myndigheter (FHI) 
  • Legge inn tall på hytterbeboere og andre personer uten fast bopel og se hvordan dette påvirker 
  • Modellen beregner et scenario som kan benyttes i kontinuitetsplanlegging 
  • Du kan oppdatere parametre etterhvert som vi lærer mer om denne epidemien

Få tilgang til modellen, helt kostnadsfritt!

Ta kontakt med vår distributør; Johan Sandal, for å motta lisenser.


 

 

Andre kommuner som har lastet ned lisens 

 


     
   
    
     

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Copyright Powersim Software AS © 2021 - webmaster@powersim.no