Powersim Blink simulerer 

  • Utfordringer ved en aldrende befolkning
  • Effekten ved bruk av velferdsteknologi
  • Behovet for framtidige helsetjenester
  • Framtidig behov for boliger og personell

 

Strategiverktøyet Powersim Blink

Powersim Blink, et strategiverktøy som gir kommuner anledning til å finne statistikk om sine egne innbyggere, samle data fra sine interne systemer for å simulere og analysere de framtidige utfordringer angående en befolkning som blir stadig eldre.

Powersim Blink - Befolkning kobler seg automatisk til Statistisk Sentralbyrå sine websider for å innhente data for den valgte kommunen ved å bruke en JSON STAT funksjon via en online API.

Powersim Blink - Omsorg simulerer utfordringen med planlegging av behov for helse- og omsorgstjenester opp mot bruk av velferdsteknologi og tilgang på helsefaglig kompetanse. Powersim Blink predikerer tjenestebehovet for hjemmetjenester, omsorgsboliger og institusjonsplasser for de neste 20 år.

Ta kontakt med oss 

  • Avtale et møte: +47 55 60 65 00

Brukeruttalelse

"Ved hjelp av innbyggjarmodulen i Powersim Blink har me no tilgang til dei nyaste innbyggjardata og framskrivingar frå SSB, slik at me enkelt kan halda kommunen sitt planarbeid, organisasjon og drift oppdatert."

Asbjørn Nagell Toft, Avdelingsleiar  
Plan, byggesak, oppmåling og miljø  
Austrheim kommune  

Våre kunder

Powersim Care er utviklet i tett samarbeid med vår piltokunde:

   

 
Copyright Powersim Software AS © 2021 - webmaster@powersim.no